Homonymá, synonymá a iné ymá

12. september 2018

 

 

V záplave súborov vcelku nepotrebných a trochu nudných vedomostí o slovenskom jazyku sme našli ukrytý nenápadný, tichý, ale rozľahlý lexikologický (sémantický) ostrov, na ktorom sme na niekoľko týždňov zakotvili.

 

Slovenčina je jazyk pekný a bohatý, no mnohé slová upadajú do zabudnutia. Vytrácajú sa z každodenných rozhovorov či listov (alebo skôr e-mailov a správ) a nechávajú náš rečový prejav plochý, fádny a nudný. Aj preto sme sa pristavili pri oblasti jazykovedy, ktorá sa zaoberá významom slov a poukazuje na košatosť, prepojenosť a rozvitosť jazyka.

 

 

Trochu jazykovedy

O synonymách, antonymách a homonymách už deti počuli, dokonca na moje prekvapenie aj zaimprovizovali základné poučky a vytiahli z rukáva pár vhodných príkladov. Plynule sme teda prešli k podrobnejšiemu skúmaniu týchto troch javov a k slovenčine sme si pribrali aj češtinu a angličtinu – to aby sme si ukázali, že iné jazyky v niektorých oblastiach fungujú veľmi podobne ako ten náš.

Úvod do komparatívnej lingvistiky mal veľký úspech. Postupne sme sa zaoberali synonymami, antonymami a homonymami. Slová sme delili do skupín alebo párov, objavovali sme podobnosti a odlišnosti, používali sme internetové aj papierové, výkladové aj prekladové slovníky, rozprávali sme sa o možnom praktickom využití synonymických radov aj záludnostiach homoným. Výsledok sme spracovali do malých súhrnných plagátikov.

 

 

 

 

Trochu tvorivosti

S hrabaním sa v slovníkoch a s debatami o významoch slov sa prelínala druhá línia našej činnosti: samostatná tvorba textu. Ako prvé prišli na rad antonymá. Deti dostali za úlohu napísať príbeh, v ktorom sa stretnú postavy z rôznych rozprávok. Podmienkou bolo použitie konkrétnych antonymických dvojíc (potichu – hlasno, deň – noc, vyziabnutý – vykŕmený, rovný – ohnutý, atď.). Samko sa vyšantil, výsledok vyzeral takto:

 

 

 

So synonymami prišla ďalšia úloha. Tentoraz mali napísať fantastický/mystický zážitok či pocit z nejakého konkrétneho miesta a použiť v texte niekoľko synonymických radov (plaziť – liezť – zakrádať sa, temnota – čierňava – tma, desivý – hrozný – strašidelný, atď.). Tu je Zojkin text:

 

Nakoniec sme prebrali homonymá. Povedala som si, že skúsime poéziu. Deti sa pokúsili napísať báseň, kde využijú aspoň dva významy jedného slova. Samko vytvoril takúto, narýchlo napísanú, trochu neprístojnú:

 

 

 

Trochu hravosti

Celkom na záver sme sa zahrali. Po dlhšom čase prišli opäť na rad kocky. Hra je jednoduchá: potrebujeme herný plánik, dve kocky a ceruzku alebo kamienky/cestoviny dvoch farieb či tvarov. Za jeden produktívny večer  som vyrobila herné plániky zvlášť pre antonymá, synonymá, homonymá a v návale kreativity som pridala aj hyperonymá. Všetky si môžete stiahnuť TU.

Vyberieme si napríklad synonymá. Prvý hráč hodí oboma kockami a podľa padnutých čísel vyhľadá slovo, s ktorým bude pracovať. Pri číslach 3 a 5 to bude slovo IHNEĎ alebo PRASKNÚŤ. Keďže sme pri začiatku hry, môže si vybrať ktoré slovo sa mu viac pozdáva a nájde k nemu aspoň jedno synonymum. Ak budú ostatní s nájdeným synonymom súhlasiť, hráč označí políčko svojou značkou a v hre pokračuje ďalší. V prípade že hráč nevie povedať žiadne vhodné synonymum, stráca nárok na políčko a musí počkať kým bude opäť na rade. Ak sú obe políčka danej číselnej kombinácie použité, hráč hádže ešte raz. Hráme kým nás to baví.

Hra sa dá sťažiť (a poriadne predĺžiť) tak, že použijeme viac plánikov naraz. V tom prípade nám poslúži tretia kocka, ktorá nám určí ktorý plánik sa má využiť (napr. čísla 1,2 – synonymá, čísla 3,4 – antonymá, čísla 5,6 – homonymá).

 

 

 

 

Autori: tikaka, zojka, beny

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *