Homonymá, synonymá a iné ymá

12. september 2018     V záplave súborov vcelku nepotrebných a trochu nudných vedomostí o slovenskom jazyku sme našli ukrytý nenápadný, tichý, ale rozľahlý lexikologický (sémantický) ostrov, na ktorom sme na niekoľko týždňov zakotvili.   Slovenčina je jazyk pekný a bohatý, no mnohé slová upadajú do zabudnutia. Vytrácajú sa z každodenných rozhovorov či listov (alebo skôr e-mailov a správ) a nechávajú náš rečový prejav plochý, fádny a nudný. Aj preto sme sa pristavili pri oblasti jazykovedy, …

Ak ste zvedaví, čítajte ďalej

Vlastiveda: Banskobystrický kraj

4. január 2018     Výroba ozajstnej, vlastnej knihy je vec lákavá, aj keď je to len taká knižôčka. Samko v nej chcel mať nadpisy, text, obrázky ale hlavne obsah, pretože ten musí každá správna kniha mať. Mala som mierne obavy, či dokáže byť motivovaný dostatočne dlho na to, aby dokázal požuť to obrovské sústo, ktoré si odhryzol keď sa podujal vyrobiť si vlastnú „knihu“ o našom kraji. Moje obavy sa ukázali …

Ak ste zvedaví, čítajte ďalej

Vlastivedné domino

4. máj 2017     Princíp hry domino všetci poznáme: hráči striedavo prikladajú časti, ktoré k sebe patria a tvoria dominového hada. Dominom sa cvičí postreh a základné matematické operácie, preto ho zvyknú hrať skôr mladšie deti. Vlastivedné domino má miesto čísel, bodiek alebo obrázkov informácie o našej vlasti – o Slovensku. Vlastivedné domino pravdepodobne nekúpime v žiadnom obchode, ale v priebehu doobedia si ho môžeme vyrobiť sami.     Pozháňame mapy, atlasy, encyklopédie a vhodné učebnice. Pripravíme …

Ak ste zvedaví, čítajte ďalej

Vybrané slová

25. február 2017     Učenie sa vybraných slov je jednou z oblastí, kde som mohla svojim deťom umožniť, aby sa učili to, čo ich práve zaujíma. Keď sme si rozdelili spoluhlásky na tvrdé, mäkké a obojaké, okamžite vyvstala otázka, čo sú to tie obojaké a ako vlastne môžu byť obojaké. Princíp písania i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach, ako aj zmäkčovanie de, te, ne, le a di, ti, ni, li poňali rýchlo (to neznamená, …

Ak ste zvedaví, čítajte ďalej

Komiksové príbehy

15. január 2017     Ku klasickým cvičeniam tvorivého písania patrí dotváranie komiksu. Najjednoduchšie je, keď už je príbeh nakreslený a my sa môžeme plne sústrediť na dopisovanie do bubliniek. Aktivita je to náročná, hlavne keď je pre deti nová, alebo ak majú s komiksom zatiaľ len obmedzenú skúsenosť. Najprv si zoradíme rozstrihané obrázky tak, aby vytvárali príbeh. Tento krok pomôže deťom uvedomiť si následnosť a základnú dejovú líniu. Tu platí, že nie …

Ak ste zvedaví, čítajte ďalej

Gramatika: Hlásky

15. október 2016     Spomínam si na jeden z prvých seminárov Fonetiky a Fonológie na vysokej škole, kde zúfalá pani docentka od zúfalstva upadala do zúrivosti so zábleskami pohŕdania, pretože väčšina z nás – vystrašených prvákov – nedokázala povedať aký je rozdiel medzi fonémou (hláskou) a grafémou (písmenom) a dívali sme sa na ňu, akoby hovorila latinsky. Ani po preklade do slovenčiny sme na tom neboli lepšie, pretože od nás chcela vedomosti, ktoré …

Ak ste zvedaví, čítajte ďalej

Naše rána – máj 2016

…alebo o tom, že rozhodnutie nedať deti do školy prináša dni zúfalé, dni šialené, dni pokojné, dni štruktúrované, dni objavné, dni veselé, dni unavené, dni nekonečné, dni užitočné, dni chaotické, dni nečakané, dni nudné a ešte aj kadejaké iné. A aj keď sa niekedy veľmi snažíme, nikdy sa nám nepodarí mať dva dni za sebou také isté.     19. máj 2016     Deň ako veľa iných. Svitlo už …

Ak ste zvedaví, čítajte ďalej

Ako sa dieťa učilo písať

4. február 2016     Až keď deti začali miesto kreslenia postavičiek a krivých domčekov radšej skladať ešte krivšie písmenká do radu, spomenula som si na Janka Amosa Komenského, ktorý povedal, že „…děti opičátka jsou, co uhlédají dobrého neb zlého, hned dělají.“ My s Mirkom tých domčekov a postavičiek doma veľa nepokreslíme, ale zato píšeme každý deň. Preto by sme asi nič iné nemali očakávať ani od našich detí. Napriek tomu som im veľmi …

Ak ste zvedaví, čítajte ďalej