Kam s deťmi

Počas rokov 2012 – 2019 sme väčšinu svojho voľného času strávili v rozmarnej slovenskej prírode. Pochodili sme kopce, lesy, lúky aj doliny. Neobišli sme ani múzeá, štôlne, jaskyne
a zrúcaniny hradov. Samozrejme, šli sme vždy všetci spolu – veľkí aj malí.

Prečítajte si o našich zážitkoch z krátkych výletov aj náročnejšej turistiky po Slovensku.

 
Tak isto tu nájdete zdokumentované naše letné dovolenky po strednom, východnom a západnom Slovensku, Barborskú cestu a prechod Českého raja po Zlaté stezce.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed