Príslovia, porekadlá a pranostiky

20. november 2017

 

 

Poznanie prísloví, porekadiel a pranostík je pre život dôležitejšie ako vedieť vymenovať neznelé spoluhlásky alebo určiť zámená. Tiež je to o čosi zaujímavejšie a preto sme im radi venovali viac času, než bolo nevyhnutne treba.

Aj vy máte niekedy problém určiť, čo je príslovie a čo porekadlo? Veľakrát sa nám stalo, že sme sa nevedeli rozhodnúť, či je niečo príslovie alebo porekadlo. Našli sme niekoľko definícii a podľa nich sme poctivo dešifrovali príslušnosť k tej správnej skupine. Toto sme objavili v rôznych internetových zákutiach:

 

Príslovie je ustálené slovné spojenie, ktoré obrazne pomenúva nejaký jav a prináša isté poučenie. Výstižne vyjadruje múdrosť a dlhodobú životnú skúsenosť ľudí.

– Sú to výpovede, ktoré vyjadrujú ľudovú múdrosť, ľudskú skúsenosť, ľudové pravdy. Môže nimi byť vyjadrená mravná zásada.

– Je to zhustený výraz ľudovej múdrosti s obrazným rázom a zámerom poučiť. 

 

Porekadlá vyjadrujú výstižne životnú skúsenosť, ale nemajú poučný význam.

– Sú svojou formou blízke prísloviam, ale ich obsahom nie je ľudová múdrosť – sú to rečové zvraty.

– Je ustálený obrazový výrok s charakterom uzatvorenej vety, ktorá sa svojím obsahom viaže na konkrétny prípad, situáciu. Jeho funkciou je konštatovať, hodnotiť (väčšinou vtipne). Na rozdiel od príslovia nie je jeho obsahom zovšeobecnená ľudová múdrosť.

 

 

Benjamínko mal minulý rok na dverách prilepené tri farebné papiere: jeden na porekadlá, druhý na príslovia a ostatný na pranostiky. Vždy keď sa s nejakým úslovím stretol, zapísal si ho na príslušný papier. Na konci roka mal celkom slušný zoznam. So Zojkou sme sa pri tejto téme zastavili trochu dlhšie a venovali sme sa jej dôslednejšie. Najprv sme spájali rozstrihané frazeologizmy a delili sme ich do farebných skupín. Niektoré boli známe, niektoré úplne nové. Potom sme priradili ku každej skupine správnu definíciu. Príslovia sú žlté, porekadlá oranžové a pranostiky sú zelené. Výsledok vyzeral takto:

 

 

Druhý deň Zojka dopĺňala správne i/í a y/ý. Využila som, že mnohé príslovia a porekadlá obsahujú vybrané slová a spravili sme si krátke pravopisné cvičenie. Potom Zojka obťahovala bublinky žltou, oranžovou alebo zelenou, podľa toho, čo sa v bublinke nachádzalo. Opäť: Príslovia sú žlté, porekadlá oranžové a pranostika je zelená:

 

 

Nakoniec sme si kreslili a vyfarbovali, pretože to má Zojka najradšej. Našla a upravila som niekoľko komixových obrázkov s prísloviami (zo skautského Časopisu Světýlko – nádherný časopis, ak vám nevadí čeština) a zopár ďalších prísloví, porekadiel a pranostík sme si zvýtvarnili na spôsob maľovaného čítania.

 

 

 

Celkom na záver sme všetko nalepili na jeden plagát, pretože už dávno sme nemali žiadny plagátový “projekt“ a Zojka chcela mať svoju prácu zavesenú nad stolom.

 

Ak sa vám nechce rozmýšľať a hľadať, stiahnite si materiály, ktoré sme používali:

Pranostiky, porekadlá, príslovia – na postrihanie

Komixové príslovia

Príslovia a porekadlá: doplňovačka i/y

 

 

 

Autor: tikaka

 

 

 

Komentáre:

  1. To je super ;- ) vdaka za materialy, hodia sa 😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *