Slovenské múzeum máp

9. august 2018

 

 

Pred 3 mesiacmi (v máji 2018) otvorené Slovenské múzeum máp sa nachádza hneď pri Banskej Bystrici, v obci Kynceľová. Múzeum sídli v neveľkej budove pri hlavnej ceste cez dedinu. Ak sa vám budova bude zdať príliš maličká, budete prekvapení, keď vstúpite dnu: Samotné múzeum zaberá iba tri miestnosti a chodbu na prízemí.

 

 

Na stránke múzea píšu, že vstup si treba vopred rezervovať. Objednali sme sa teda hneď na ráno, na ôsmu hodinu. Boli sme jediní návštevníci a tak sme mali lektorku len pre seba. Prehliadka trvala viac než hodinu a pol. Výklad bol systematický, informatívny, vtipný a vyčerpávajúci. Dobre sa počúval, dalo sa mu rozumieť. Monológy sa striedali s praktickými ukážkami, deti sa mohli zapájať, dostávali otázky, mohli si skúsiť pracovať s mapou, na počítači, s „farebným“ pieskom, kresliť tušom, porovnávať mapy, prezerať fotografie, obrázky a staré pomôcky. Obsahom a náročnosťou je výklad vhodný skôr pre väčšie deti – štvrtákov a starších. Samko povedal, že rozumel takmer všetkému, Zojka sa občas strácala. Zíde sa, ak deti majú základné znalosti z histórie našej krajiny, z geometrie a samozrejme zemepisu. Tiež pomôže, ak už pred tým v živote držali v ruke mapu a vedia sa v nej orientovať.

 

 

Múzeum máp je zážitkové múzeum. Nielenže pekne pokrýva, dopĺňa a rozširuje to, čo by mal vedieť každý kto skončil základnú školu; má potenciál prebudiť záujem, povzbudiť dieťa či mladého človeka k tomu, aby sa začal uberať práve týmto smerom. Dospelým návštevníkom zas prehlbuje alebo občerstvuje vedomosti o svete. Ukazuje zaujímavý svet máp, ich históriu aj súčasnosť, ich význam a dôležitosť, ich moc aj umeleckú hodnotu. Ukazuje všetku tú náročnú prácu, ktorá stojí za každou mapou.

Zážitok z múzea neplynie len z faktu, že je interaktívne. Každý človek s dušou učiteľa tu zajasá nad nádherným, ukážkovým prepojením geografie, kartografie, geometrie, umenia, techniky a dejepisu. Nad možnosťou počuť, vidieť a niečo z toho aj skúsiť – všetko na jednom mieste, v jednej miestnosti, s výkladom očividne nadšenej, zapálenej lektorky.

 

 

Deti po ceste domov v aute zaspali aj keď bolo len 10 hodín ráno. To bolo jasné znamenie, že počúvali ako vládali a všetku energiu dali do toho, aby čo najviac pochopili a zapamätali si. Doma pri obede sme sa potom rozprávali o tom, že geografia je v školách zvyčajne na chvoste záujmu a to napriek tomu, že súvisí s ekológiu, biológiou, geológiou, environmentalistikou, históriou, ekonomickou geografiou, meteorológiou, politológiou a ďalšími náukami. Potom sa Samko opýtal, čo sú to tie poludníky a rovnobežky, ktoré sa spomínali v múzeu. Priniesli sme do kuchyne glóbus, zapli počítač a povedali sme si o rovnobežkách, rovníku, polárnych kruhoch, poludníku, Greenwichi, o stupňoch, o súradniciach, o ich dôležitosti a každodennom využití. Na konci boli obe deti opäť zrelé do postele. 🙂 

 

 

Slovenské múzeum máp nás naštartovalo novým smerom. Dnes už Samko hútal nad kreslenou mapou podnebných pásiem Zeme a zistil, že sú to také pásy podľa rovnobežiek. Nemali sme čas sa tým hneď zaoberať, pretože sa šli s babkou a dedom kúpať na jazero, ale čoskoro sa k tomu vrátime.

 

 

 

Ako sa tam dostať:
Kynceľová leží na strednom Slovensku, východne od Banskej Bystrice. Či už ideme od Zvolena alebo od Donovál, v Banskej Bystrici sa držíme na Brezno / Slovenskú Ľupču. Za Bystricou odbočíme na Kynceľovú / Nemce. Múzeum máp je hneď pri ceste na ľavej strane. Pri budove je pár miest vyhradených pre autá návštevníkov.
Prístupnosť/náročnosť/terén:
Múzeum sa nachádza na prízemí 3-poschodového domu.
Pre deti:
Interaktívne múzeum máp je vhodné skôr pre druhostupniarov. Verím však, že výklad by sa dal upraviť a zjednodušiť tak, aby zaujal aj mladšie deti.
Poplatky, vstupné, otváracie hodiny:
www.muzeummap.sk

 

 

 

Autor: tikaka

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *