Hry s kockami

12. november 2016

 

 

Do rodiny nám pribudla sada kadejakých kociek, ktoré by sme v žiadnom prípade nemali nazývať kockami, pretože to kocky vôbec nie sú. Až na jednu kocku, ktorá je naozaj kockou. Ostatné sú ne-kocky. Ale pre zjednodušenie ich volajme kocky.

Kocky-nekocky prilákali pozornosť neplnoletých obyvateľov našej domácnosti. Hrali s nimi futbal. Skúšali, ktorá sa ďalej zagúľa. Ohmatávali ich v rukách. Skúmali, čím sa vlastne líšia. Hádzali ich na posteľ a sledovali, ako sa odrážajú. Vyrobili z nich hrkálku. Skrývali si ich do oblečenia a musela som hmatom zistiť, kde ich majú poschovávané. Človek by si pomyslel, že chúďatká deti v živote nevideli kocky keď sú z nich tak mimo!

Nebolo ťažké nalákať ich ku kockovým hrám. Hry s niečím tak vzrušujúcim predsa nemôžu byť zlé!

 

 

 

Približovaná

Cieľ: Hráč si precvičí sčitovanie, odčítavanie, násobenie a delenie.

Potrebujeme: Papier, ceruzku, pre každého hráča 3 kocky podľa zdatnosti hráča a uváženia rozhodcu (učiteľa, rodiča).

Pre: 2. – 9. ročník

Začína hráč, ktorý je na najnižšej úrovni v matematike. Hráč hodí tromi kockami. Padnú mu čísla, napr.: 2, 13, 70. Úlohou hráča je zapísať čísla do príkladu a príklad vypočítať. Môže použiť sčitovanie, odčítavanie, násobenie aj delenie. Je to úplne na ňom, vyberie si to, čo dokáže vypočítať. Napr.: 70-13+2=59

 

Teraz prídu na rad ostatní hráči: Hodia tromi kockami, dostanú tri čísla. Ich úlohou je vymyslieť taký príklad, aby sa čo najviac priblížili k číslu 59. Použiť môžu iba svoje tri čísla a ľubovoľné matematické operácie.

 

Komu sa podarí dostať číslo, ktoré je od 59-ky vzdialené na menej než 10, získava bod. Ak sa to nepodarí nikomu, získava bod prvý hráč. Ak sú hráči na približne rovnakej úrovni, v začínaní sa striedajú.

 

 

Menej ako

Cieľ: Hráč spozná hodnotu jednotlivých cifier v dvoj- a viaccifernom čísle. Precvičí si strategické myslenie.

Potrebujeme: Papier, ceruzku, kocku 0-9 alebo klasickú kocku 1-6.

Pre: 2. – 4. ročník

Hráči by mali sedieť tak, aby si navzájom nevideli do papierov. Každý potrebuje svoju ceruzku. Každý hráč si na svoj papier pripraví niečo takéto:

 

__ __ > __ __

 

Vedúci hry potom hodí kockou a oznámi hráčom, aká číslica padla. Tí sa môžu sami rozhodnúť, kam ju zapíšu. Potom vedúci opäť hodí kockou, oznámi hráčom aká číslica padla a tí ju opäť zapíšu na miesto podľa svojho výberu. Pritom platí, že sa musia snažiť doplniť číslice tak, aby platila nerovnosť. Pri starších deťoch môžeme hrať s troj- alebo štvorcifernými číslami.

 

 

 

21

Cieľ: Precvičovanie sčitovania spamäti.

Potrebujeme: Jednu kocku: klasickú1-6, alebo 0-9.

Pre: 1. – 2. ročník

Prvý hráč začne hádzať kockou a postupne pripočítava k predošlému výsledku. Cieľom je, dostať sa k 21, alebo čo najbližšie k tomuto číslu. Napr.: Najprv hodí 5, potom 2, čiže 5+2=7. Potom hodí 3, čiže 7+3=10. Potom hodí 5, čiže 10+5=15 atď. Hráč sa môže kedykoľvek rozhodnúť ukončiť hádzanie. POZOR: ak padne 1, hráč stráca všetko, dostane sa na 0, odovzdá kocku druhému hráčovi a v ďalšom kole začína odznova. Hráč sa môže rozhodnúť, že už hádzať nechce (ak má napríklad 20 a nechce riskovať). V tom prípade čaká, kým ostatní dokončia hru.

 

Hra končí, keď niekto dosiahne presne 21. Ak nikto nezíska presne 21, bod získava hráč, ktorý je k 21 najbližšie.

 

 

Kto má viac

Cieľ: Hráč spozná hodnotu jednotlivých cifier v dvoj- a viaccifernom čísle.

Potrebujeme: Papier, ceruzku, kocku 0-9, prípadne klasickú kocku 1-6.

Pre: 3.– 5. ročník

Hráči by mali sedieť tak, aby si navzájom nevideli do papierov. Každý potrebuje svoju ceruzku. Každý hráč si na svoj papier pripraví niečo takéto:

 

__ __ __

 

Vedúci hry hodí kockou a oznámi hráčom, aká číslica padla. Tí sa môžu sami rozhodnúť, kam ju zapíšu. Cieľom je získať také číslo, aby bolo čo najväčšie (alebo čo najmenšie, alebo čo najbližšie k napr. 450). Čím sú hráči zdatnejší, tým viacciferné číslo môžeme zvoliť. Po zaplnení všetkých čiaročiek si hráči čísla porovnajú a rozhodnú, kto v tomto kole získava bod, čiže kto má číslo najväčšie, najmenšie, alebo najbližšie k dohodnutému číslu. Potom sa postup opakuje.

 

 

Detektív

Cieľ: Hráč si precvičí počítanie spamäti – všetky 4 základné matematické operácie.

Potrebujeme: Papier, ceruzku, 3 klasické kocky 1-6, prípadne v kombinácii s 0-9 kockou. Pre matematických géniov môžu byť aj kocky s dvojcifernými číslami.

Pre: 2. – 9. ročník

Táto nesúťažná hra je ideálna pre dvoch. Prvý hráč hodí svoje tri kocky. Padnú mu tri čísla, napr. 6, 5, 1. Na papier napíše príklad s použitím len týchto troch čísel a ľubovoľných matematických operácii, napr. 6.5-1=29. Papier nesmie nikto vidieť, svojmu spoluhráčovi oznámi len výsledok : 29. Úlohou druhého hráča je prísť na to, aký postup prvý hráč použil. Až keď si bude istý, že na to prišiel, môže postup zapísať na svoj papier. Zápisy si porovnajú. Ak sú totožné, hráči si vymenia úlohy. Ak druhý hráč „neuhádol“, prvý hráč môže hádzať znova.

 

 

 

Piráti

Cieľ: Hráč si precvičí násobenie a výpočet obsahu štvoruholníkov.

Potrebujeme: Pre každého hráča menší štvorčekovaný papier. Pre každého inú farbičku. Dve klasické kocky, prípadne v kombinácii s kockou 1-9.

Pre: 3. – 5. ročník

Štvorčekový papier predstavuje more. Hráči sú piráti, ktorí sa snažia obsadiť čo najviac a/alebo čo najväčších ostrovov. Prvý pirát hodí dvomi kockami a dostane dve číslice, napr. 6 a 2. Zakreslí teda do mapy mora (na štvorčekový papier) obdĺžnikový ostrov s rozmermi 6×2. Do obdĺžnika potom napíše, koľko štvorčekov pôdy tým získal. Potom pokračuje druhý pirát.

Ostrovy môžu piráti zakresľovať hockde na štvorčekový papier. Jediné obmedzenie je, že ostrovy sa nesmú dotýkať. Ak už pirát nenájde miesto, kde by svoj ostrov zakreslil, musí odovzdať kocky ďalej a skúsiť šťastie v nasledujúcom kole. Hra končí, keď sa nikomu v jednom kole nepodarí umiestniť svoj ostrov.

Na konci si každý pirát spočíta, aké veľké územie obsadil. V prípade rovnakého výsledku vyhráva ten, kto má viac štvorcových ostrovov.

 

 

100

Cieľ: Hráč si precvičí sčitovanie spamäti a strategické myslenie.

Potrebujeme: Dve kocky, klasické1-6, alebo 0-9, alebo ich kombináciu. Papier a ceruzku pre každého.

Pre: 3. – 5. ročník

Táto hra je variáciou vyššie spomínanej hry 21.

Hráč sa snaží dostať k 100ke. Hráč hodí oboma kockami naraz, sčíta číslice a pokračuje v hádzaní a pripočítavaní padnutých hodnôt. Kedykoľvek sa môže rozhodnúť, že prestane hádzať. Vtedy si na papier napíše, koľko získal bodov. V ďalšom kole pokračuje rovnakým spôsobom a pričítava k bodom z predošlého kola. Keď sa rozhodne prestať hádzať, zapíše si nový medzivýsledok. Tak pokračuje, až kým nezíska 100.

 

POZOR: Ak hráč hodí 1, stráca všetky body, ktoré získal v danom kole (a teda nezapisuje nový medzivýsledok) a odovzdáva kocky ďalšiemu hráčovi.

POZOR: Ak hráč hodí 1 na oboch kockách, stráca úplne všetky body, odovzdáva kocky ďalšiemu hráčovi a v nasledujúcom kole začína odznova

Hra končí, keď niekto dosiahne presne 100. Ak nikto nezíska presne 100, vyhráva hráč, ktorý je k 100 najbližšie.

 

 

 

Dá sa to aj inak

Cieľ: Hráči si precvičia štyri základné matematické operácie (prípadne mocniny) a používanie zátvoriek.

Potrebujeme: Štyri klasické kocky 1-6 a dve špeciálne kocky: 1-9 a 0-10. Papier a ceruzku.

Pre: 3. – 9. ročník

Táto nesúťaživá aktivita učí hráčov hľadať rôzne spôsoby priblíženia sa k tomu istému výsledku.

Najprv hodíme dve špeciálne kocky. Dostaneme napr. 9 a 8. Hodnoty vynásobíme, čiže 9.8=72. Naše cieľové číslo je teda 72.

Teraz hodíme štyri klasické kocky. Dostaneme napr. 3, 3, 5 a 6. Hráči sa striedajú vo vytváraní rovníc, pričom ich cieľom je priblížiť sa čo najviac k cieľovému číslu 72. Rovnice môžu vyzerať napr. takto:

(3 . 3 + 6) . 5 = 75

(6 + 5) . (3 . 3) = 99

(3 + 3 + 5) . 6 = 66

Hráči môžu experimentovať, kým nemajú pocit, že nič lepšie už nevymyslia. Ak z toho veľmi chceme urobiť súťaž, vyhráva ten, kto navrhol rovnicu s najbližším výsledkom. Potom hráči pokračujú zvolením si ďalšieho cieľového čísla.

 

 

Prajem veľa matematickej zábavy s kockami aj ne-kockami!

 

 

 

Autor: tikaka

 

 

 

Komentáre:

 1. Dobry den tikaka,
  prosim, kde sa taketo kocky daju zohnat?
  Zaujali ma a nedari sa mi nic podobne najst, dakujem za info 🙂

  • Dobrý deň!
   Ak by ste chceli slovenskú stránku, nájdete ich napr. tu.

   Ak viete trochu anglicky, zoženiete ich za desatinu ceny tu.

   …a ešte si aj môžete vybrať farbu, počet a prípadne priobjednať niečo z nepreberného množstva vzdelávacích pomôcok, ktoré tu nájdete. Doprava je zvyčajne zadarmo, len im to občas trochu dlhšie trvá (niekedy aj 2-3 týždne)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *